A E I O U! on Te Araroa

Kia Ora!

Heres a quick video with a few tips on how to pronounce towns on Te Araroa. Further information on vowels and consonants can be found hereย with some helpful phonetics below.

For more information on WHANGANUI! https://www.whanganui.govt.nz/our-district/spelling/Pages/default.aspx

Helpful Phonetics

Aotearoa- Ow-teh-roa

Cape Reinga –Cape Ree-ang-a

Ahipara — Ah-he-pa-ra

Omahuta Puketi –Oh-ma-who-ta Poo-ke-tea

Mangakaretu –Manga-ka-re-too

Pahia — Pa-he-a

Opua — O-poo-a

Waitangi — Why-tang-ee

Waikare –Why-ka-ree

Ngunguru–Nah-eww-ruu

Mangawhai –Manga-why

Pakari — Pah-ka-ree

Te Hikoi O Te Kiri –Tee Hee-koy O Tee Ki-ri

Puhoi – Poo-hoy

Whangarei — Fung-a-ray

Onehunga — O-knee-hung-a

Puhinui — Poo-he-nu-ee

Mangatawhiri — Mung-a-tah-fah-ree

Manukau –Man-nu-cow

Hakarimata — Haka-ree-ma-ta

Waipa — Why-pa

Waipu — Why-poo

Ngaruawahia – Nah-ra-wah-hee-a

Pirongia — Pee-rong-ee-ah

Te Kuiti — Te Koo-wit-ee

Pureora — Pou-ree-ora (pou-as in pour)

Whanganui — Wung-a-noo-ee

Tongiriro — Tonga-ree-ro

Mangatepopo — Mang-a-te-poh-poh

Manawatu — Mana-wah-too

Paekakariki — Pie-kaka-ree-key

Pukerua –Pook-e-rua (pook as in hook)

Mt Kaukau – Mt Cow-Cow

Ngaio — Nigh-O

Anakiwa –Ana-key-wa

Raikaia — Raa-kai-a (kai as in eye)

Rangitata — Rang-e-ta-ta

Tekapo — Teh-ka-po

Wanaka — Won-a-ka

Motatapu –Mo-tah-tah-poo

Wakatipu — Wah-ka-tea-poo

Mararoa — Mah-ra-row-a

Tihaka — Tea-ha-ka

Oreti — O-ree-tea

 

 

 

2 Replies to “A E I O U! on Te Araroa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: